Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Yogacentrum Yoga-Touch, Pasteurweg 53, Roelofarendsveen, kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Yoga-Touch en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier aan Yoga-Touch verstrekt. 

Yoga-Touch kan de volgende persoonsgegevens verwerken;

-voor- en achternaam
-adresgegevens
-telefoonnummer
-e-mailadres
-telefoonnummer (ook via een groepsapp)
-bankgegevens (alleen van toepassing bij maandabonnement afname)
-IP-adres 

Yoga-Touch verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen

-het afhandelen van jouw betaling;
-verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
-je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Yoga-Touch verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Yoga-Touch verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. 

Yoga-Touch bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt. 

Yoga-Touch gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@yoga-touch.nl.

Yoga-Touch zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken op je verzoek reageren.

Yoga-Touch wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Nationale Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link; https://autotoriteitpersoonsgegevens.nl/ nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 

Yoga-Touch neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Ylonka Kramers, 06 22 48 28 22, of via info@yoga-touch.nl.